< Povtarak
Zakon o strancima od novembra

Skupština Crne Gore usvojila je Prijedlog izmjena Zakona o strancima, kojim se njegova primjena odgađa za novembar ove godine.

Usvajanjem izmjena Zakona odložena je primjena propisane obaveze da se dozvola za privremeni boravak i rad stranaca, u cilju njihovog zapošljavanja i sezonskog zapošljavanja, izdaje samo ukoliko na evidenciji Zavod za zapošljavanje (ZZZ) nama nezaposlenih crnogorskih državljana, koji ispunjavaju uslove za zasnivanje radnog odnosa na tom radnom mjestu.

Sporan je bio i izuzetak koji se odnosio na zapošljavanja izvršnih direktora stranih kompanija regostrovanih u Crnoj Gori i u njima rukovodećeg kadra.

Jonica se, u završnoj riječi, osvrnula na predlog predstavnika turističke privrede da se primjena Zakona o strancima odloži za tri godine, ocijenivši da bi ishod bio isti i nakon tog perioda.

Ona smatra da bi sa traženjem adekvatnih rješenja trebalo početi odmah. Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS), Milorad Vuletić, naveo je da je svaki zakon kvalitetan onoliko koliko je primjenjiv u praksi, a da je Zakon o strancima od početka primjene pokazao određene nedostatke.

„Odredbama Zakona je prioritet prilikom zapošljavanja dat crnogorskim državljanima, što je u javnosti označeno kao biznis barijera. Dobili smo i objektivna obrazloženja privrednika zbog čega bi trebalo odložiti primjenu sppornih odredbi“, rekao je Vuletić.

On smatra da bi trebalo raditi na etapnom prilagođavanju zakona, koje bi se baziralo na potrebama poslodavaca.

Poslanik Demokratskog fronta (DF), Emilo Labudović, ocijenio je da se predloženim izmjenama ne rješava ništa.

'Ovim se pokušava spasiti ovogodišnja turistička sezona. Valjda ne donosimo zakone od sezone do sezone“, rekao je Labudović.

On je saopštio da se, kada su u pitanju predložene izmjene, a i sam zakon, stalno apostrofira pitanje turizma, ali da se to odnosi i na strance na svim poslovima u Crnoj Gori.

Labudović je naveo primjer gradnje autoputa Bar-Boljari i pitao sa kojim tom firmama i radnicima Crna Gora ulazi u taj posao.

„Želim da ukažem na poimanje pojma stranac u Crnoj Gori. Kada u bilo kojoj zemlji kažete stranac, tačno se zna na šta se misli“, rekao je Labudović.

Poslanik DPS-a, Marta Šćepanović, saopštila je da jedan broj poslodavaca nije prijavljivao strance koji rade kod njih, čime su pospješivali sivu ekonomiju.

„Činjenica je da se u Crnoj Gori zapošljava više stranaca nego što je to potrebno, na štetu domaće radne snage“, kazala je Šćepanović.

Ona je navela da je problem što je zakon stupio na snagu 1. aprila, a što je rok za izdavanje potvrda sa ZZZ 30 dana.

„To je biznis barijera za poslodavce“, rekla je Šćepanović. Poslanik DF-a, Koča Pavlović, kazao je da često čuje u javnosti, a i od premijera Mila Đukanovića, da Crnogorci ne žele da rade, a to šta im se nudi to je, kako je naveo, nebitno.

„Nudi im se vezivanje žicom nečega tamo na Plantažama“, rekao je Pavlović.

On je rekao i da je ministar rada i socijalnog staranja, Zorica Kovačević, ucjenjivala ljude sa sjevera koji su socijalni slučajevi, da će izgubiti socijalu ukoliko ne prihvate rad u Plantažama.

„Ovi je zakon koji zajedno predlaže ZZZ da bi poporavio statistiku, Ministarstvo rada i socijalnog staranja koje želi da se oslobodi socijalnih slučajeva i Vlada koja pred evropskim partnerima želi ovo da prikaže kao razvojni projekat“, zaključio je Pavlović.

(Mina-business)