< Povtarak
Ublažiti vizni režim za turiste iz Kine
kineski-turisti
kineski-turisti

Crnogorsko turističko udruženje (CTU) ovih dana završava pregovore koji će u post i pred sezoni rezultirati povećanjem broja turista iz Kine. Naime, zbog veliko interesovanja tamošnjih turoperatora za dolazak turista u Crnu Goru u periodu van tzv.“špica sezone“,dogovorena su tri leta sedmično: od 10.septembra do 01.juna. koja bi obavljao nacionalni avio prevoznik Montenegro airlines.

 

Sa kolegama iz susjedne Hrvatske u toku su pregovori da nacionalni avio prevoznik 3 čarter leta organizuje iz Zadra do Tivta kojim bi Kineski turisti iz Hrvatske dolazili na 3 dana u Crnu Goru. Tako će se udovoljiti još jednoj njihovoj navici da u roku od 7 do 10 dana obiđu što više zanimljivih predjela i destinacija .

 

Osim grupnih dolazaka preko turoperatora, veliko interesovanje turista iz Kine , CTU bilježi i kada su u pitanju individulani zahtjevi. Međutim, svi su saglasni u jednom – da je procedura izdavanja vize zahtjevna i dugotrajna, te da je kljjučna prepreka za realizaciju ove vrste aranžmana.

 

CTU stoga koristi priliku, da u skladu sa povećanim brojem zahtjeva prema destinaciji Crnoj Gori apeluje na crnogorsku Vladu i njena resorna Ministarstva: Vanjskih i Unutrašnjih poslova, da u mjeri mogućeg i posebno za ovu grupu turista pojednostavi proceduru. Možda bi kao dobar primjer mogle poslužiti ostale države Šengen zone, koje Kineskim turistima izdaju elektronske vize u roku od jednog do tri dana na pet godina koje omogućuju više ulazaka.

Vjerujemo da bi slične procedure direktno poboljšale rast turističkog prometa i to u , za sve poslenike, najkritičnijem periodu godine: od septembra do juna – koji je Kineskim turistima najzanimljiviji. Tako bi se značajno riješio problem sezonalnosti koji imaju i mnogo razvijenije i renomiranije turističke destinacije u Evropi i svijet. Za za malu Crnu Goru, međutim , to bi bio veliki iskorak , ne samo u smislu „ osvajanja dalekih tržišta“ , što bi dodatno ojačalo poziciju Crne Gore na turističkoj mapi svijeta (na čemu sa kolegama sa ex –yu prostora intenzivno radimo već 4 godine) , već i značajnog rasta prometa i prihoda. To bi značilo i veće zarade , kraće odmore za zaposlene koji u post sezoni uglavnom odlaze na neplaćenpo odsustvo .

CTU je nakon intentzivnih konslutacija tim povodom sa čelnicima Svejtske turističke organizacije (UNWTO)došao do podatka da su SAD obezbijedile slične vizne olakšice za turiste iz Kine . Preciznije, viza koja omogućava više ulazaka u Sjedinjene države, Kinezima se izdaje na period važenja od 6 godina. Tako su samo u 2014-toj godini ,statističari Svjetske turističke organizacije (UNWTO)zabilježili rast broja dolazaka od preko hiljadu odsto. Prognoza Svjetske turističke Organizacije (UNWTO) je da će tokom sljedeć godine preko 100 miliona Kineza putovati širom svijeta, dok se broj putovanja iz Kine u 2025.-toj procjenjuje na čak 300 miliona eura.

 

CTU smatra da je to velika šansa i za crnogorski turizam , koju ne bismo smjeli da propustimo, tim prije što su po svojim zahtjevima: da putuju van špica sezone i da u trajanju od 5 do 10 dana obiđu što više lokacija– više nego poželjni gosti , zahvaljujući kojima bismo , ponavljamo, ublažili problem sezonalnsoti koji je karakteristika domaćeg turizma već decenijama unazad.

Vjerujemo da će Vlada uvažiti preporuku CTU-a i pronaći najefikasnije rješenje, za sve zainteresovane strane.

Stoga apelujemo na Vladu i nadležna minsitarstva da uvaže ove činjenice i pokušaju da nađu rješenje koje bi omogućilo da u kraćim rokovima, ne remeteći redovnost i sigurnost procedura , a da pri tom gosti iz Kine u skladu sa povećanim interesovanje, počnu masovnije da dolaze u Crnu Goru . Vjerujemo da rješenja poput turističke e- vize mogu značajno relaksirati dolaske u svrhu turističkog boravka i odmora i da za to postoji dobra volja države – kako bismo svi bili na dobitku .