< Povtarak
U susret ljetnoj turističkoj sezoni

Pobjeda, 29.03.2015

Petar Ivković, predsjednik Sektora turističkih agencija u CTU ističe da nas čeka složena sezona.

- Potpuno je jasno da će ovu sezonu obilježiti drastično smanjenje broja gostiju sa tržišta Rusije i Ukraine. U svakom slučaju pad sa tih tržišta u najoptimističnijoj procjeni, kako sada stvari stoje, neće biti manji od 30 %. S obzirom da su gosti sa tih tržišta činili blizu 40% ukupnih dolazaka, mišljenja sam da se naše pozicije na emitivnim tržištima zapadnoevropskih zemalja ne mogu nadomjestiti. Emitivna tržišta zapada znatno drugačije funkcionišu i u najvećoj mjeri definišu svoju ponudu skoro godinu dana unaprijed.

- Ovih dana NTO, CTU i veći dio turističke privrede se angažovao oko hitne izrade plana na osnovu kojeg bi se ciljno radile dodatne promocije Crne Gore prvenstveno na tržištima Njemačke, Francuske, Skandinavskih zemalja i Poljske. Smatramo da bi se takvim dopunskim promotivnim akcijama mogao animirati znatan broj gostiju koji svoj odmor planiraju u zadnji čas  kaže on. Svi da snize cijene Ivković objašnjava da su cijene usluga smještaja u hotelima već snižene.

- Hotelijeri su raznim dodatnim stimulativnim mjerama izašli sa prihvatljivijim ponudama nego što je to bilo prethodnih godina. Vlasnici privatnog smještaja imaju drugačiji pristup cjenovnoj politici i dobrim dijelom nijesu snižavali cijene. Obično to urade pred sam početak glavne turističke sezone u momentu kad uvide da nema potražnje. To je loš pristup s obzirom da većina gostiju planira svoj odmor barem par mjeseci unaprijed. Sigurno da shodno situaciji koja se predviđa treba linearno, koliko kod je to moguće, uticati da sve usluge budu nešto niže.

Turističke agencije su svoje usluge izleta, transfera kao i avio-karata bitno snizile kako bi se kod gostiju stvorio realan utisak da su cijene ove godine povoljnije. Lično sam za to da tržište reguliše cijene jer je evidentno da su i pomenuta sniženja usluga rezultat tržišne utakmice - zaključuje Ivković.