< Povtarak
Turističke agencije: Predstojeća ljetnja sezona puna izazova
ctu | turističke agencije
ctu | turističke agencije

Na sastanku sektora turistickih agencija, održanom 24.03.2015.g u hotelu Splendid, okupljeni predstavnici turistickih agencija su se saglasili da ce ova godina biti puna izazova za crnogorski turizam. Pojedinacna iskustva i dosadašni rezultati  agencija pokazuju da se očekuje pad broja turista od oko 30% u odnosu na predhodnu godinu.

Kada je u pitanju zapadnoevropsko tržište, imamo pozitivne pokazatelje i reakcije ali je sve to, obzirom na broj gostiju, nedovoljno i neće značajnije uticati na konačan rezultat.

Značajno je pojačan broj gostiju sa tržista Bjelorusije zahvaljujući hotelijerima i vlasnicima privatnog smještaja koji su imali razumijevanja i odreagovali na trenutnu situaciju, tako što su  snizili cijene i do 50%. Došlo je i do smanjenja perioda na koji se ugovara fiksni zakup, pa je sada to  najviše od 98-105 dana u zavisnosti od objekta i lokacije koja se nudi.

Obzirom na dešavanja u Rusiji i pad rublje, izletnički program koji će se nuditi ove godine biće jeftiniji od 20-25% u odnosu na prošlu godinu i prilagođen slabije platežnoj klijenteli.

Ova godina nosi i odredjene promjene u načinu poslovanju. Naime,  primjećuje se da je turoperatorima  cijena u sredistu pažnje a  avansi koji su bili pravilo i uplaćivani  na samom pocetku, nakon napravljene rezervacije, sada izostaju.

Turističke agencije koje imaju zaključene ugovore sa  kruzing kompanijama ponovo su istakli problem koji imaju prilikom ukrcaja i iskrcaja u prostoru luke Kotor kao i to da će ovogodišnje  povećanje cijena od 400% stvoriti velike probleme u realizaciji izletničkog programa.

U narednom periodu, velika pažnja biće posvećena smanjenju troškova poslovanja i njihovom svođenju na minimum kako bi se prevazišla ova neizvjesna i vrlo teška situacija. Predstavnici turističkih agencija su istakli da u sadašnjim uslovima očekuju pomoć države, posebno u kvalitetnijoj pripremi  2016. godine i promocijama koje treba uraditi na tržištima Velike Britanije, Skandinavije, Njemačke, Francuske, Poljske…