< Povtarak
Studijska grupa turističkih agencija iz Turske

Dana 01.04.2016. u hotelu Splendid je održan sastanak dijela sektora turističkih agencija crnogorkskog turističkog udruženja (CTU) i studijske grupe koju čine predstavnici turističkih agencija Turske. 

Sastanak je održan u okviru FAM TRIP-a  za turističke agencije iz Turske a u organizaciji 'Turkish Airlines'-a i NTO Crne Gore u periodu 31.03. - 03.04.2016.godine. 

Na sastanku je potencirana mogućnost saradnje turistkih turističkih agencija i turističkih agencija iz Crne Gore.