< Povtarak
SAOPŠTENJE: SASTANAK CTU SA PREDSTAVNICIMA PORESKE UPRAVE

Predstavnici CTU su se sastali juče sa predstavnicima Poreske uprave Crne Gore. Sastanak je organizovan na inicijativu Crnogorkog turističkog udruženja, radi otklanjanja nedoumica vezanih za tumačenje poreskih propisa u ovom segmentu, koji je od strateškog značaja za privredni razvoj Crne Gore, a kao takav i posjeduje potencijal za ostvarenje budžetskih prihoda.

Na sastanku je posebna pažnja posvećena tumačenju poreskih propisa sa aspekta poreza na dodatu vrijednost kod poslovanja turističkih agencija i fizičkih lica koja se bave izdavanjem turističkog smještaja, te razmatrane mogućnosti za otklanjanje administrativnih barijera pri ispunjavanju poreskih obaveza i uspostavljanju strateškog pristupa oporezivanju specifičnih transakcija u ovoj privrednoj grani. Sem toga, delegirana su otvorena pitanja koja će biti predmet daljih konsultacija i osnova za buduće aktivnosti u okviru saradnje sa CTU.

Saradnja sa Crnogorskim turističkim udruženjem ostvarena u okviru proaktivnog pristupa Poreske uprave, kroz jačanje kapaciteta za pružanje usluga poreskim obveznicima, tumačenje propisa i dvosmjernu komunikaciju, a sve u cilju podsticanja dobrovoljnog poštovanja propisa od strane poreskih obveznika i unapređenja stepena poreske discipline na dugoročnom nivou. 

Sastanak je organizovan na inicijativu Udruženja, radi otklanjanja nedoumica vezanih za tumačenje poreskih propisa u ovom segmentu, koji je od strateškog značaja za privredni razvoj Crne Gore, a kao takav i posjeduje potencijal za ostvarenje budžetskih prihoda.

Na sastanku je posebna pažnja posvećena tumačenju poreskih propisa sa aspekta poreza na dodatu vrijednost kod poslovanja turističkih agencija i fizičkih lica koja se bave izdavanjem turističkog smještaja, te razmatrane mogućnosti za otklanjanje administrativnih barijera pri ispunjavanju poreskih obaveza i uspostavljanju strateškog pristupa oporezivanju specifičnih transakcija u ovoj privrednoj grani. Sem toga, delegirana su otvorena pitanja koja će biti predmet daljih konsultacija i osnova za buduće aktivnosti u okviru saradnje sa CTU.

Saradnja sa Crnogorskim turističkim udruženjem ostvarena u okviru proaktivnog pristupa Poreske uprave, kroz jačanje kapaciteta za pružanje usluga poreskim obveznicima, tumačenje propisa i dvosmjernu komunikaciju, a sve u cilju podsticanja dobrovoljnog poštovanja propisa od strane poreskih obveznika i unapređenja stepena poreske discipline na dugoročnom nivou.