< Povtarak
Saopštenje sa sastanka sektora TURISTIČKIH AGENCIJA - CTU

Prvi redovni sastanak sektora turističkih agencija  održan je 11.02.2017.godine sa početkom u 11:00 sati u hotelu Splendid.

Na dnevnom redu su se našle značajne teme za turističke agencije poput modela saradnje sa hotelima u  uslovima tehnoloških promjena, rada turističkih vodiča, zapošljavanja stranaca…

Predstavnici turističkih agencija su istakli da je došlo do promjene načina poslovanja u radu hotela i da je uslijed razvoja tehnologije i modernih kanala prodaje sve manje poslovnih kontakata između turističkih agencija i hotela. Na ovaj način gubi se uloga posrednika koje turističke agencije tradicionalno imaju.

Od 2010 godine CTU ukazuje na fizička lica koja nesmetano posreduju u izdavanju smještajnih kapaciteta. Postoje sajtovi na kojima se može naći preko 2.000 kreveta gdje se vrlo otvoreno nudi izdavanje,  najčešće neregistrovanog smještaja. U radu turističkih agencija se to ne može desiti, jer je ključan uslov da posredujete u izdavanju smještaja koji je registrovan i koji ima potrebne dozvole za rad. Ovakav vid nelojalne konkurencije traje već godinama, pa su ukazali da bi iskustvo zemalja iz regiona koje su stvorile jasne uslove za on line kanale prodaje i spiječile posredovanje u izdavanju nelegalnog smještaja, bilo dragocjeno i za nas.

Predstavnici sektora turističkih vodiča su prisutne upoznali sa problemima koji se pojavljuju u ovoj oblasti. Glavni problem postoji zbog nepostojanja posebne šifre djelatnosti za turističke vodiče koja bi omogućila da se fizičko lice registruje za obavljanje ove djelatnosti I da samostalno, u skladu sa zakonom, zaključuje ugovore sa turističkim agencijama. Uslijed razvoja kruzing turizma te osmišljavanja novih izleta, potreba za povremenim angažovanjem turističkih vodiča je veća, te agencije koje medju svojim zaposlenima nemaju turističke vodiče imaju potrebu da ih angažuju za vođenje određene grupe. Od oko 1300 vodiča koliko ih u Crnoj Gori ima licencu, veoma je sporan kvalitet koji velika većina nude, način polaganja i dodjela licenci pa su u sektoru turističkih vodiča, saglasni da je jedini način da se u ovoj oblasti uvede red, obnavljanje dobijenih licenci koje bi zavisilo od preporuka turističkih agencija, edukativnih seminara i broja izleta koji su realizovali u toku godine.

Turističkih vodiča za flamanski, poljski, kineski jezik…gotovo da nema i obzirom na najave koje imamo u ovoj godini, biće vrlo teško na kvalitetan način realizovati izlete za turiste koji će doći.

Problem koji godinama  postoji tiče se i rada inostranih turističkih agencija i turističkih vodiča koji realizuje izlete nekažnjeno ili uz kaznu od 150 eura čija visina ništa ne znači u rješavanju ovog problema. Dok njihovi vodiči bez problema imaju ture po Crnoj Gori, a autobusi koji ih dovode su takodje iz inostranstva, naše turističke agencije moraju angažovati i prevoznika i vodiča iz zemlje gdje se izlet realizuje uz vrlo zahtjevnu dokumentaciju koja se dostavlja na granici. Najčešće kazne koje naše agnecije plaćaju se kreću oko 1.000 eura a dešavalo se i da se zabrani ulazak u zemlju i rad turističkog vodiča.   Bez obzira da li smo ovakav tretman dozvolili zbog  zakonske regulative ili rada inspekcijskih službi, sigurno je da nam treba pomoć nadležnih organa da se uvede red u realizaciju turističkih izleta i radu turističkih agencija na teritoriji Crne Gore.

Na sastanku je bilo riječi i o problemima koje imamo uslijed primjene Zakona o strancima, usvojene podjele kvote na zanimanja, te preprekama koje imamo u praksi za sve one strance čija diploma ne odgovara poslu koji zaista rade i za koji su se, obično, neformalno obučavali godinama, te su stekli znanja i vještine koje poslodavci u turizmu cijene.