< Povtarak
POZIV UGOSTITELJIMA

CTU-SEKTOR RESTORANA pokreće inicijativu kako bi se stvorili preduslovi za otklanjanje nedostataka u poslovanju restorana i omogućilo održivo funkcionisanje i legalan rad:

 

  1. Sistem naplate konzumacija-omogućiti da se fiskalni račun izdaje na kraju izvršene usluge kroz sistem otvorenih stolova, a ne po pojedinačnoj narudžbi.
  2. Pokreniti inicijativu da se omogući nabavka lokalnih proizvoda za koje inspekcija traži da budu sertifikovani.
  3. Pojednostaviti sistem zaposljavanja sezonske radne snage i omogućiti da danom predaje dokumenata nadležnim institucijama sezonski radnik može početi sa radom, bez bojazni od inspekcijskih kontrola i kažnjavanja.
  4. Da se krene u analizu Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Zakona o porezu na dohodak fizickih lica u dijelu stopa I pronađe rješenje za umanjenje doprinosa i poreza na obracun dohotka zaposlenih koji rade cijele godine sa 64% na 40%.
  5. Snizavanje stope PDV-a za sve usluge u ugostiteljstvu na 7%, koji će pomoći jačanju konkuretnosti crnogorskog ugostiteljstva i izjednačiti nas sa kolegama iz mediteranskih, evropskih država, u kojima se stopa PDV-a kreće u prosjeku od 5-10%.

 

Pozivamo ugostitelje da nam se pridruze na sastancima:

 

04.04.2014.godine u 11.55h- HERCEG-NOVI; Institut dr. Simo Milosevic

04.04.2014. godine u 18:00h-TIVAT; hotel SPLENDIDO MB, Kalimanj

07.04.2014. godine u 11:55h-BUDVA; Hotel  SPLENDID, Becici

07.04.2014.godine u 15:00h- PETROVAC; Crvena komuna

10.04.2014. godine u 15.00h-BAR; Caffe bar YACHTING CLUB.

14.04.2014.godine u 11:55h-PODGORICA; Restoran 13.JUL, Šarla de Gola br.2

14.04.2014.godine u 18:00h-CETINJE; Restoran KONAK, Zabrdje bb.