< Povtarak
Odrzan sastanak turistickih agencija

Predsjednik sektora turistickih agencija, Petar Ivkovic, odrzao je danas prvi sastanak sa predstavnicima turistickih agencija. Na sastanku se raspravljalo o tekućim problemima u poslovanju.

Pored plana da se ubuduće radi više na medjusobnom povezivanju turističkih agencija sa jedne strane i hotela i privatnog smjestaja sa druge strane, predstavnici agencija smatraju da je veliki problem kome se treba ozbiljno suprostaviti nelojalna konkurencija u agencijskom poslovanju. Pored nelegalnih uličnih prodavaca tzv.dilera, koji su bili vidljivi na ulicama, u poslednje vrijeme pojavljuju se sofisticirani modeli prodaje preko interneta. I jednima I drugima zajedničko je da ne doprinose društvu I da narušavaju sliku o Crnoj Gori, kao turističkoj destinaciji.

Iza ovakve prodaje obicno se kriju strani drzavljani a predstavlja novi kanal utaje poreza, obzirom da ne plaćaju poreze ni nasoj ni matičnoj drzavi. U sektoru turističkih agencija su saglasni da ovaj relativno novi oblik sive ekonomije vrlo lako može da se riješi, ozbiljnijom kontrolom web site-ova koji nude kapacitete u Crnoj Gori.  

Zbog toga agencije apeluju na inspekcijske sluzbe da se ove godine pojaca kvalitet nadzora i kontrola ovakvih kanala prodaje.

Na danasnjem sastanku, za potredsjednicu sektora turističkih agencija, imenovana je Slavica Vukcevic iz turističke agencije Montenegro Adventures iz Podgorice.