< Povtarak
Odrzan sastanak sektora restorana

Na sastanku koji su predstavnici restorana okupljeni u CTU održali danas, identifikovani su problemi koji traže hitno rješavanje kako bi se ove sezone stvorili preduslovi za regulisanje poslovanja i omogućilo održivo funkcionisanje i legalan rad.

Restorateri su saglasni da je za ovu sezonu neophodno riješiti pitanja koja su već identifikovana i pokrenuta na zajedničkim sastancima sa Privrednom komorom i Unijom poslodavaca Crne Gore, a odnose se na:

  1. Sistem naplate konzumacija-omogućiti da se fiskalni račun izdaje na kraju izvršene usluge kroz sistem otvorenih stolova. Sistem otvorenih stolova, podrazumijeva izdavanje fiskalnog računa, kada gost zatraži račun, a ne po pojedinačnoj narudžbi.
  2. Utvrditi sistem nabavke robe lokalnih proizvoda za koje inspekcije traže da budu sertifikovani, a naši su domaći proizvodi i gost očekuje da ih nađe u ponudi restorana kao domaće i autentične proizvode iz Crne Gore.
  3. Pojednostaviti sistem zaposljavanja sezonske radne snage i omogućiti da danom predaje dokumenata nadležnim institucijama sezonski radnik može početi sa radom, bez bojazni od inspekcijskih kontrola i kažnjavanja.
  4. Izmijeniti Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Zakon o porezu na dohodak fizickih lica u dijelu stopa i umanjiti doprinose i poreza na obracun dohotka zaposlenih u restoranima koji rade cijele godine sa 64% na 40%.
  5. Snizavanje stope PDV-a za sve usluge u ugostiteljstvu na 7%, koji će pomoći jačanju konkuretnosti crnogorskog ugostiteljstva i izjednačiti nas sa kolegama iz mediteranskih, evropskih država, u kojima se stopa PDV-a kreće u prosjeku od 5-10%.

 

U ponedjeljak u 12.00 časova u hotelu Splendid, održaće se sastanak sa predstavnicima restorana kako bi se formirala radna grupa koja će imati za cilj da na narednim sastancima sa predstavnicima relevantnih institucija traži stvaranje uslova za formiranje legalnog i održivog poslovnog ambijenta kroz rešavanje navedenih problema.