< Povtarak
Održan sastanak hotelijera
hoteli crne gore
hoteli crne gore

Na sastanku hotelijera koji je održan u hotelu Residence u Miločeru, ocijenjeno je da smo ove sezone imali dobru popunjenost, uz nešto slabije finansijske rezultate. Ipak, prateći aktuelna dešavanja početkom godine na svjetskom turističkom tržištu, smanjenje cijena je bila jedna od očekivanih mjera kojom smo morali da očuvamo konkurentnost i pariramo ponudi drugih turističkih destinacija.

Realizacija ove sezone je bila otežana i zbog primjene Zakona o strancima, pa se u značajnoj mjeri to osjetilo i na kvalitet ponude. Naime, iako najavljivane kao pojednostavljene, procedure koje je bilo neophodno sprovesti za zaposljavanje stranaca, u praksi su zadavale mnogo problema. Pored toga što smo bili oslobodjeni pribavljanja potvrde od ZZZCG da na evidenciji nema nezaposlenih lica koja ispunjavaju uslove za zasnivanje radnog odnosa, na nostrifikaciju diploma se čekalo duže od dva mjeseca.

Hoteli su i u septembru bilježili odličnu popunjenost, ali smo već početkom mjeseca imali masovne odlaske zaposlenih, obično studenata, koji se vraćaju svojim redovnim obavezama, a potrebe za nedostajućom radnom snagom stvaraju dodatan problem. Saglasni smo da se posebno u septembru osjeća nedostatak sobarica, konobara i kuvara... bez kojih je nemoguće kvalitetno organizovati posao, te je to još jedan dokaz da ćemo i ubuduće, dok god se ne naprave značajni pomaci na našem tržištu rada, biti primorani da radnu snagu nalazimo van granica Crne Gore.

Nečistoća primorskih gradova, graničnih prelaza i punktova gdje se zadržavaju turisti, ove godine je u očima naših gostiju bila prepoznata kao jedan od većih problema. U CTU smatraju da lokalne turističke organizacije treba da preuzmu ulogu domaćina i vode menadžment destinacije, uz stalnu brigu o tome kako nas doživljavaju turisti i kakav će utisak ponijeti iz Crne Gore.

Veliki broj žalbi odnosio se na buku koja potiče od muzičkih uređaja kao i 'žive muzike' iz ugostiteljskih objekata - kafe barova koji imaju bašte i šankove na otvorenom prostoru, a koji se nalaze u i okolo starih gradskih zona, kao i u blizini turističkih objekata i kompleksa.

Privremeni šankovi na otvorenom, njih desetak na dužini od 300-400 metara i namjerom svakog kafe bara da bude najglasniji, stvaraju 'seoski vašar', sa nevjerovatnim zvukovima.

Uz uvažavanje mladih ljudi koji imaju potrebu za zabavom, treba podržati pravo na odmor i mir ostalih turista I lokalnog stanovništva i u tom smislu lokalne samouprave za narednu sezonu treba da jasno označe zone i područja za ovakve zabavne sadržaje.