< Povtarak
Kontrola sajtova koji oglašavaju smještaj u Crnoj Gori
Kontrola sajtova koji oglašavaju smještaj u Crnoj Gori
Kontrola sajtova koji oglašavaju smještaj u Crnoj Gori

Svjedoci smo da se duži niz godina jedan dio agencijkog poslovanja posredovanja u uslugama smještaja, izleta i rent a car-a preselio na internet. Potpuno je logično da se svi prilagođavamo novim tehnologijama i novim načinima poslovanja.Turističke agencije podržavaju svaku vrstu zdrave konkurencije tako da poštujući zakone ove države rade na unapređenju turističkih usluga svih vrsta.

Smatramo da je trenutna situacija i poslovni ambijent u CG u toj mjeri narušen da TA ulaze u kritičnu zonu tj zonu opstanka ili skorog gašenj jednog broja TA. Jasno je da nismo svi jednako sposobni i da neće svi opstati u poslu. Gotovo isklučivi razlog je visok stepen sive, nelojalne konkurencije.  Više puta smo ukazivali na problem poslovanja na internetu sa posebnim osvrtom na oglasne sajtove kao i sajtove stranih agencija.

Analizom oglasnih sajtova se može konstatovati da su to uglavnom sajtovi bez definisanog vlasništva i identiteta što je suprotno važećem 'Zakonu o elektronskim medijima' i 'Praviniku o oglašavanju' RCG. Ovakvi sajtovi uglavnom vrše naplatu oglašavanja u iznosu od 50 do 200 € godišnje za postavljanje oglasa za smještajni objekat u zavisnosto od broja smještajnih jedinica kao i posjećenosti sajta. Kompletan promet oglašavanja se nigdje ne prikazuje. Vlasnici smještajnih jedinica uglavnom oglas plaćaju na privatne račune vlasnika sajta. S obzirom da su vlasnici oglasnih sajtova najčešće strani državljani uplate se vrše kod naših banaka na nerezidentne devizne račune. Vlasnicima objekata sve izgleda prilično legalno jer se uplata na račun vlasnika sajta potvrdjuje ovjerenom uplatnicom. Obim prometa ovakvih oglasnih sajtova je kompletno u sivoj zoni. Pojedini uspješniji sajtovi imaju i do 2000 objekata ( računica 2000 objekata x cca 100 € =  200.000 € ).

Predlažemo da se izvrši detaljna kontrola poslovanja ovakvih oglašivača sa posebnim osvrtom na obavezu plaćanja poreza na teritoriji CG gdje ostvaruju promet. Obavezno svim oglašivačima naložiti poštovanje postojećih zakona RCG posebno u smislu da svaki takav sajt mora imati transparentnog vlasnika sa svim neophodnim podatcima (ime vlasnika, sjedište, PIB... ) , uslove korištenja, ime odgovornog lica,...

Poseban problem su inostrani renomirani sajtovi koji unajmljuju svoj prostor  tako što posreduju u izdavanju smještaja koji je bez odobrenja za rad. Za takav prekršaj bi shodno 'Zakonu o turizmu RCG' domaća turistička agencija platila kaznu od 2500 do 12000 €. Ovi sajtovi  ( agencije ) već po pravilu ne plaćaju porez na ostvareni profit.  Doslednim tumačenjem Zakona o PDV-u RCG u navedenim slučajevima porez na ostvarenu zaradu, barem kada je riječ o paušalnim izdavaocima privatnog smještaja, bi trebali da plate sami izdavaoci smještaja. U tom slučaju osim paušalnog poreza, posredničke provizije ( izmedju 15-20%), kao i nadoknade banci za eventualno kartično plaćanje vlasnik smještaja bi trebao da plati i 19% PDV-a na proviziju svog inostarnog partnera. Smatramo da se sa vlasnicima sajtova inostarnih turističkih agencija ili oglašivača teško može izići na kraj ali je neosporno da su njihovi saradnici, često neregistrovani izdavaoci smještaja, na dohvat ruke inspekcijama jer su na svim sajtovima tačno naznačene pozicije kuća ili stanova kao i tačna adresa objekta koji se izdaje.

U praksi na internetu se pojavljuju i drugi oblici nezakonitog posredovanja u uslugama smještaja, renta a car-a, izleta,....  Česti prekršioci su agecije za nekretnine koje potpuno otvoreno posreduju u uslugama izdavanja smještaja.

Zahtijevamo da se postojeći vlasnici sajtova upozore na neophodnost uskladjivanja poslovanja sa propisima RCG. Smatramo da je svim vlasnicima sajtova potrebno poslati upozorenje putem e-mail-a od strane Uprave za inspekcijki nadzor sa rokom od 7 dana za korekciju propusta na svojim sajtovima.

Predlažemo da se svima dostavi “Pravilnik o oglašavanju i sponzortstvu” kako ne bi bilo nesporazuma oko toga šta treba da urade.