< Povtarak
Istrajati u rješavanju problema koji se godinama ponavljaju
inspekcija | ctu
inspekcija | ctu

U Bečićićima je  održan sastanak sa inspektorima okupljenim u Štabu za pripremu i praćenje turističkih sezona.

Rezimirajući aktivnosti tokom ove sezone i završeni pojačan inspekcijski nadzor na primorju, učesnici su se saglasili da je uložen veliki napor u borbi protiv suzbijanja sive ekonomije. Predstavnici CTU su se zahvalili inspekcijskim službama na saradnji i pozdravili njihove akcije kojima je nelojalna konkurencija i nezakonit rad bio sankcionisan.

Ne osporavajući činjenicu da još uvijek postoji dosta neregularnosti koje treba u narednom periodu eliminisati kako bi se stvorio poslovni ambijent za one turističke subjekte koji svoju djelatnost obavljaju uz potpunu primjenu zakonskih propisa Crne Gore, CTU smatra da smo na istom putu ka ostvarivanju tog cilja i da je neophodna istrajnost u regulisanju onih problema koji se, nažalost, godinama ponavljaju. S toga će i CTU konstantno insistirati na uspostavljanju pravnog i institucionalnog okvira koji će stvoriti preduslove za što bolje organizovanje poslovanja turističkih subjekata.

Obzirom da je veliki dio problema koji su istaknuti na sastanku u nadleznosti komunalne i poreske inspekcije, u CTU su sigurni da bi se bolji rezultati postigli ukoliko bi i predstavnici ovih inspekcijia bili dio Štaba za pripremu i praćenje turističkih sezona. Takva organizacija bi omogućila bolju koordinaciju rada i potpunu pokrivenost na terenu.