< Povtarak
CTU raskinuo sporazum sa PAM-om

Crnogorsko turističko udruženje CTU donijelo je odluku da  raskine Zajednički sporazum sa NVO PAM CG o tarifama koje hotelijeri treba da plate po osnovu korišćenja muzičkog reperotara te NVO, o čemu je zvanično i obavijestilo NVO PAM CG .

Sporazum je zaključen  prošle godine, i to je 25. juna 2012. godine, u skladu sa obavezom utvrđenom  Zakonom o autorskim i srodnim pravima.

Taj Zakon predviđa da se hotelijerima kao korisnicima autorskih prava, obaveze utvrđuju u paušalnom iznosu-po unaprijed utvrđenim mjerilima i kriterijumima, (član 171. Stav 2 tačka 7.), što važeči sporazum nije precizirao.

CTU-u,  kao reprezentativnom udruženju korisnika –hotelijera i potpisniku sporazuma, stigle su brojne primjedbe i prigovori članova da su im uskraćena zakonska prava i da je takav sporazum – neodrživ.

CTU je, cijeneći osnovanost primjedbi i uvažavajući značaj zaštite autorskih prava, utvrdio da su primjedbe članica Udruženja -osnovane. Zbog toga je CTU raskinuo sporazum i pozvao NVO PAM CG,  da, što je prije moguće, počne izradu novog Zajedničkog sporazuma. To je obaveza i PAM-a i CTU-a, čiji je cilj zaštita- kako autorskih prava, tako i prava i interesa hotelijera, kao korisnika tih prava.

Zajednička je i Zakonom propisana obaveza, da se u oblasti zaštite autorskih i srodnih prava uvede više reda, što do sada nije bio slučaj.

CDM