< Povtarak
CTU ministru: Nijesmo protiv Zakona o turizmu, želimo da konačno riješimo probleme

Dio novog zakona o turizmu, za koji iz Vlade kažu da će bolje urediti pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu, te pojednostaviti poslovanje, naišao je na negodovanje pojedinih turističkih poslenika.

Resorni ministar Pavle Radulović poručio je  za Pink M da su kroz razgovor sa strukom, naukom i privredom sublimirali trenutno najbolji dokument.

Svako ima pravo da se ljuti, poručuje ministar turizma Pavle Radulović, komentarišući negodovanja na novi Zakon o turizmu, prema kojem će naplaćivanje ulaza na plažama i uslovljavanje da morate obavezno koristiti ležaljke i suncobran, postati prošlost.

Za turističke poslenike naročito je sporan dio koji predviđa da sve turističke agencije, pa i one koje obavljaju djelatnost preko interneta moraju imati licencu za elektronsko poslovanje, za šta će morati da izdvoje oko 15.000 eura.

– To što ne sviđa nekom pojedinčano, ja u to ne zalazim. Čuo sam komentar koji se tiče gašenja turističkih agencija zbog visine garancije koja se izdaje. Ja ću vam samo reći da je garancija koju smo mi ponudili 15.000, a da je u Srbiji recimo 300 hiljada eura – kazao je ministar Pavle Radulović.

Iz Vlade su i ranije istakli da se predloženim zakonom kvalitetnije uređuje oblast pružanja usluga i turizmu ugostiteljstvu, definišu novi modeli poslovanja, a i pojednostavljuju dosadašnje procedure.

– To što ste vi jednog mišljenja, odnosno neke pozicije, ne znači da to mišljenje neophodno mora biti prihvaćeno ili zakon ne valja. Ja razumijem da postoje određena udruženja koja sebe smatraju institucijama u turizmu odnosno vjeruju da u čitavom ostatku CG nema toliko znanja i iskustva. Mi smo razgovarali sa svima: i sa strukom, i sa naukom, i sa privredom i sublimirali dokument koji najbolje odgovara poziciji – istakao je ministar .

U Prijedlogu Zakona zabranjuje se i sačekivanje i presrijetanje turista, nuđenje usluga smještaja preko reklamnih tabli i panoa, nametanje svojih ili tuđih usluga smještaja, kao i ponuda cijene i uslova što, kako piše u dokumentu, narušava ugled turističkog mjesta

Reagovali iz CTU: Nijesmo protiv Zakona, želimo da konačno riješimo probleme

Sektori restorana i hotela koji posluju u okviru Crnogorskog turističkog udruženja, oštro odbacuju navode ministra Radulovića povodom novog Zakonao turizmu i ugostiteljstvu.

“Mi nijesmo protiv Zakona, jer smo sve do dolaska ministra aktivno bili uključeni preko naših predstavnika u njegovu izradu. Prije dolaska ministra Radulovića i izrade Zakona koja je počela prije tri godine, bila je uključena struka i privreda kroz radne grupe i imali smo zajednički cilj- da konačno riješimo probleme koji se godinama ponavljaju. Njegovim dolaskom skoro završen nacrt Zakona se mijenja, posebno član 68. kojim se definisalo da se ugostiteljska djelatnost može obavljati u privremenim ugostiteljskim objektima koji su udaljeni od ugostiteljskih objekata koji rade tokom cijele godine, najmanje 100 metara.”.

Kako se dalje navodi u saopštenju, “potpuno su nejasni razlozi nedavne izmjene ovog člana koji je u najvećoj mjeri trebalo da zaštiti od nelojalne konkurencije hotele i restorane koji su nosioci naše turističke ponude”.

“Mislimo da nema te struke i nauke koja bi podržala ovakvu izmjenu, pa molimo ministra da nam javno saopšti ko su predstavnici koji su ovakvim rješenjem omogučili glavni izvor sive ekonomije kakvi jesu privremeni objekti, koji posluju nekoliko mjeseci tokom sezone, koji, po pravilu, ne prijavljuju radnu snagu, ne izdaju fiskalni račun a izvor su mogućih zaraza zbog neadekvatnih sanitarno-tehničkih uslova.”, stoji u saopštenju koje potpisuju Krsto Niklanović i Zlatibor Milić.

'Želimo da se Zakon finalizuje i usvoji u Skupštini u interesu većine iz turističke privrede'

Nakon izjave ministra reagovali su i iz Sektora turističkih agencija, tvrdeći da je Radulović iznio niz neistina na račun njihovih zahtjeva za izmjene dva člana novog Zakona o turizmu i ugostiteljstvu (član 17. i član 68.).

-Radi se o dva sporna člana i to član 17. i član 68 “Zakona o turizmu i ugostiteljstvu“.Prvi sporni član definiše obezbjeđenje i oblike jemstva kod poslovanja turističkih agencija. Naša sugestija je bila jasna u smislu da se jemstvo može kvalitetno obezbijediti i putem polise osiguranja koja je i inače bila definisana kao valjana u dosadašnjem zakonu. Novi zakon predviđa obavezu da se jemstvo mora obezbijediti putem neopozive bankarske garancije za dobro izvršenje usluga koja je plativa na prvi poziv i bez prigovora ili novčanog depozita na posebnom računu kod poslovne banke - objašnjavaju iz CTU.

Zahtjev CTU-a je, kako dalje navode potpuno jasan po pitanju jemstva i odnosi se na potrebu da polisa osiguranja i dalje bude jedan od modela obezjeđenja jemstva.

 -Ni jednog momenta nismo imali prigovor na obavezno jemstvo ili visinu jemstva. Poređenja sa visinom jemstva od 300.000 eura za turističke agencije koje posluju u Srbiji, a koje je ministar naveo, nisu adekvatne jer se poslovni ambijenta i način rada naših agencija u bitnoj mjeri razlikuje od onoga u Srbiji na prvom mjestu zbog toga što u Srbiji najveći dio agencija posluje inicijalno dok naše agencije u preko 90% slučaju posluju receptivno-  navodi se u saopštenju. 

- Naša namjera kao strukovnog udruženja je bila da ukažemo na potrebu da se zakon finalizuje i usvoji u Skupštini u najboljem izdanju i interesu većine iz turističke privrede- poručuju iz CTU.

 -U finalnom dijelu ovog zakona, CTU nije učestvovao i upravo u tom periodu je, prema njihovom mišljenju, došlo do izvjesnih izmjena koje su štetne,  navodi se u reagovanju koje potpisuje Petar Ivković iz CTU.

Negoduju i iz NUU Budva

Nevladino udruženje ugostitelja Budve je prije nekoliko godina preko svojih predstavnika u CTU učestvovalo u pripremi Prijedloga zakona o turizmu i ugostiteljstvu, međutim, novi ministar je, kako tvrde bez precizno utvrđenih pravila, “diskvalifikovao” privrednike koji decenijama posluju u turizmu i ugostiteljstvu, i to u samom finišu trke!

-Ako već govorimo o usklađivanju zakonodavstva sa evropskim normama, ne moramo dalek otići da bismo našli rješenje. U susednoj Hrvatskoj Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, član 14. stav 2 predviđa da privremeni objekti ne mogu biti na udaljenosti manjoj od 100 m od postojećega ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom
prostoru u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, osim u slučaju kada se radi o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično.Uprkos brojnom nezadovoljstvu privrednika, i obećanjima da će biti definisana propisana udaljenost postavljanja privremenih lokacija objekata raznovrsne namjene - kioska brze hrane, tezgi, vitrina, frižidera i drugih vašarskih inventara, to ni u narednim godinama neće biti regulisano, te će ulično privređivanje, nažalost, nastaviti ozbiljno da degradira turističku ponudu-  navodi se u saopštenju.

Kako dalje objašnjavaju, objekti na samom šetalištu nemaju urbanističko- tehničke uslove, njihov neprimjeren i primitivni izgled, usluga u vidu konzervi pića i pljeskavice u papiru, enormne količine smeća, i sličan pijačni dekor, a sve to u neposrednoj blizini stalnih ugostiteljskih objekata - je upravo onošto gost izbjegava, što ne očekuje u jedinstvenoj prirodi i kulturno istorijskom jezgru grada.

-Ističemo da je potrebno voditi računa o stimulaciji objekata koji rade tokom cijele godine prije svega jer su privremenlokacije identifikovane i od strane Poreske uprave kao glavni nosioci nezakonite poreske evazije, a pored toga su i vrlo negativan ambijentalni činilac. Još jednom podvlačimo da Udruženje ugostitelja za jedini cilj ima da kvalitet turizma bude na što višem nivou, te smatra da je u tom pravcu potrebno predano raditi već od ovog zakonskog rješenja- navodi se u saopštenju NUU Budva.

 

 Antena M