< Povtarak
Čija prava štiti PAM CG, koliko novca naplaćuju od korisnika muzike i kako ga raspodjeljuju?

Organizacija za zaštitu prava autora muzike od 2006. godine naplaćuje tarifu koju je sama donijela, a koja je u potpunosti neusklađena sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima, te autori i korisnici muzike gube dok korist imaju jedino pojedini članovi te organizacije. Iz Crnogorskog turističkog udruženja, Udruženja kompozitora, ugostiteljskih radnika, Privredne komore, autora muzike poručili su da nemaju ništa protiv plaćanja nadoknada PAM-u, ali da je krajnje vrijeme da rad ove organizacije bude transparentan, zakonit i jednak za sve.

Organizacija za kolektivnu zaštitu prava autora PAM CG godinama odbija da saopšti podatke o tome čija prava štite, koliko novca naplaćuju godišnje od korisnika muzika i kome ga i kako raspodjeljejuju. 

To je danas rečeno na konferenciji organizovanoj povodom anvodnih nezakonitosti u radu tog nevladinog udruženja. 

“Niko ne spori da treba da se plati autorska nadoknada. Način na koji se prikuplja nadoknada i način, visina i kriterijum po kom se utvrđuje autorska nadoknada više je nego interesantan ne samo za nas, nego za mnoge  državne organe, jer je veliki broj zloupotreba”, kazao je pravni zastupnik Udruženja ugostitelja advokat Branko Anđelić.

Pojasnio je da nakon presude Privrednog suda, kojom je proglašen ništavnim sporazum između NVO PAM  i NVO Crnogorsko turističko udruženje (CTU), organizacija na čijem je čelu Božidar Raičević odlučila da autorske naknade naplaćuje po tarifi iz 2006. godine.

“Tada su tarifu donijeli  bez dogovora sa bilo kojim autorom ili korisnikom i sada imamo situaciju da je u Crnoj Gori jedna NVO odredila namet svima”, kazao je on.

Predstavnici i pravni zastupnici crnogorskih kompozitora, autora muzike, ugostitelja, hotelijera, Privredene komore i elektronskih medija tražili su  da se ispita rad  PAM-a i porijeklo imovine članova Upravnog odbora te organizacije.

Aleksandar Mitrović iz Privredne komore kazao je da PAM nezakonito, različito tarifira autorsku naknadu korisnicima, iako je zakonom predviđeno da se pojedinačni sporazumi i ugovori sa korisnicima zaključuju pod jednakim uslovima. 

Sekretarka CTU-a Milena Raičković rekla je da PAM hotelijerima obračunava i naplaćuje autorsku naknadu  za svaki radio ili TV uređaj u sobama u kojima niko ne boravi, ali i da novac uzimaju od ugostitelja koji ne emituju muziku. 

“CTU smatra da je krajnje  vrijeme da rad PAM-a bude transparentan, zakonit, jednak za sve i da se izmjeni Zakon o autorskim i srodnim pravima, donesu pravilnici, utvrde nove tarife kojima će biti utvrđeni jasni kriterijumi na osnovu kojih će se utvrđivati  naknada i visina naknade”, kazala je Raičković.

Član UO Montenegrostarsa Radovan Radoman rekao je da ta hotelska grupa godinama plaća naknadu dva eura mjesečno po gostu, a da  ostali plaćaju od 0,30 do jednog eura.

Učesnici konferencije optužili su  PAM i da nezakonito naplaćuje novac od onih koji plaćaju pretplatu kablovskim operaterima, jer im je i  operateri plaćaju. 

Zastupnik Ulcinjske rivijere, advokat Branislav Lutovac rekao je da Skupštini treba podnijeti inicijativu za izmjenu  Zakona o autorskim i srodnim pravima. 

Crnogorski kompozitor i autor Miodrag Bole Bošković rekao je da mu PAM za autorsku naknadu nije isplatio ni cent od 2006. godine, kada su i osnovani.  

Pojasnio je da je svoja prava zaštitio na sudu i pozvao kolege da urade isto. 

“Ove godine Viši sud je pravosnažno presudio u moju korist. Nažalost, moje kolege nijesu imale hrabrosti da se pridruže sudskim procesima protiv samovolje PAM-a”, rekao je Bošković.

Predsjednica Udruženja kompozitora Crne Gore  Mira Živković kazala je da  i to udruženje vodi sudske sporove sa PAM-om, zbog navodno neregularno održanih skupština. 

“Privredni sud je nedavno donio presudu u koristi UKCG, a ta presuda se odnosi na održavanje skupštine iz 2011. godine. Podnijelio smo krivične prijave protiv Božidara Raičevića, Momčila Zekovića, Omera Markišića i Slavena Knezovića”, kazala je ona.

Kompozitor i pjevač Dejan Perišić rekao je da je za sve godine postojanja PAM-a isplaćen oko 210 eura. 

“Naše kolege su preko noći napuštale UKCG i postojali najbolji prijatelji PAM-a, ali novac je novac”, kazao je Perišić. 

Na konferenciji su govorili i direktor TV 777 Nebojša Božović, direktor TV Atlas Tomica Knežević i Nino Radulović  direktor  TV Blue Moon.

“Kompozitori su u krizi, ali pogledajte kakve automobile voze njihovi zastupnici. Mislim da treba da se utvrdi porijeklo imovine članova UO PAM”, kazao je Radulović.

Anđelić je rekao da je Ministarstvo ekonimije  2011. godine ukazalo na određene nepravilnosti u radu PAM-a i da te nepravilnosti treba provjeriti u narednih par mjeseci kada se odlučuje o produžavanju licence toj organizaciji.

“Zavod za intelektualno svojinu će u oktobru ove godine odlučivati da li će u oktobru produžiti licencu PAM-u na pet godina. U slučaju da produže, jasno se svrstavaju na stranu nezakonitog rada te NVO”, kazao je Anđelić.

Bošković je pojasnio da se na konkurs Zavoda može javiti i neka druga NVO koja će štiti prava autora.

'Ukoliko se oformi druga NVO, sa pretenzijama da se bavi istim poslom, može da se javi na konkurs Zavoda. Onda treba da se vidi ko će i kako da dobije licencu, jer samo jedna organizacija ima zakonsko pravo da to radi', kazao je Bošković.

Anđelić tvrdi da je PAM od organizatora festivala See dance tražio naknadu od šest odsto na ime korišćenja njihovog repertoara.

“Nepoznato je na koji je način PAM odredio  procenat od šest odsto, jer oni uporno izbjegavaju da dostave spisak autora koje štite, muzičkih djela koje štite, autora koji su ih obavjestili  da ne žele da ih zastupaju. Na ta pitanja, PAM korisnicima, uz podršku Zavoda za intelektualnu svojinu, odgovara  da nisu u prilici da dostave spisak, jer bi morali da kupe određenu količnu papira”, kazao je Anđelić.

Odgovarajući na pitanja novinara Anđelić je rekao da PAM godinama odbija da im odgovori koliko novca prikupljaju od korisnika, a koliko isplate autorima.

“Imam podatke da se novac koristi i za  ispunjavanje ličnih zadovoljstava, o tome posjedujem dokaze i dostaviću ih nadležnim organima ako zatraže”, kazao je Anđelić.

Učesnici konferencije prigovorili su i na odnos Javnog servisa prema autorima. 

“RTCG godinu dana odbija da dostavi košuljice Osnovnom sudu Podgorici, i dovodi sud u situaciju da ne može da utvrdi koji iznos je potrebno da PAM tužiocu”, kazao je Anđelić.

Vijesti