About us

Crnogorsko turističko udruženje je registrovano kao nevladina organizacija 01.09.2006.godine.

Ciljevi Crnogorskog turističkog udruženja, utvrđeni Statutom CTU, su:

 1. Posredovanje oko rešavanja problema na republičkom i lokalnom nivou.
 2. Zastupanje interesa turističke struke.
 3. Suzbijanje sive ekonomije i nelojalne konkurencije na turističkom tržištu.
 4. Razvoj dijaloga i pregovaranja u pitanjima od značaja za ostvarivanje interesa turističke privrede.
 5. Aktivno učestvovanje u izradi normativnih akata vezanih za turističku privredu.
 6. Angažovanje na promociji i kvalitetu ponude Crne Gore kao turističke destinacije.
 7. Pružanje usluga svojim članovima u cilju poboljšanja njihovog poslovanja.
 8. Promovisanje i predstavljanje CTU i saradnja na domaćem i međunarodnom planu, saglasno međunarodnim standardima i preporukama
 9. Ostvarivanje članstva u domaćim i međunarodnim organizacijama i zastupanje interesa CTU u tim organizacijama.
 10. Organizovanje i podrška stručnom obrazovanju i usavršavanju, organizacija kurseva, obuka, radionica, seminara i saradnja sa obrazovnim ustanovama.
 11. Aktivna uloga u organima upravljanja LTO i NTO i ostalim institucijama javnog sektora u cilju razvijanja turističke privrede Crne Gore (Public Private Partnership).

U cilju uspješnog ispunjavanja ciljeva, CTU čine sledeći sektori:

 • Sektor hotela
 • Sektor turističkih agencija
 • Sektor restorana
 • Sektor privatnog smještaja
 • Sektor transporta
 • Sektor kampova

U skladu sa našim Statutom, jedan sektor ima u članstvu najmanje 5 članova ili generiše 50% ukupnog potencijala datog sektora u crnogorskoj privredi.

U prethodnom periodu, CTU je učestvovalo u organizaciji različitih konferencija i skupova, koje su imale za cilj promociju crnogorskog turizma, kao što su: DRW konferencija koja je okupila oko 800 predstavnika turističke branše iz Njemačke, bili smo domaćin ISTA susreta turističkih agencija regiona održanih prošle godine u Budvi, domaćin Generalne Skupštine EMRF organizacije (Evropsko-mediterenska federacija restorana), domaćin susreta BAHA (Balkanse asocijacije hotela), partner NTO CG u realizaciji kampanje „Zove more, svi na odmore“...

Aktivno smo učestvovali u izradi normativnih akata iz oblasti turizma, predlagali i inicirali rješavanje različitih problema i eliminisanje biznis barijera u turizmu (privremeni objekti i izdavanje dozvola za njihov rad u toku ljetnje turističke sezone, realizacija izleta i transfera u Hrvatskoj, plaže i uslovi pod kojima se daju u zakup, predlog promotivnih aktivnosti...).